8499
130 Kč
4987
130 Kč
4979
130 Kč
4960
315 Kč
4957
130 Kč
4545
150 Kč
3694
150 Kč
2968
50 Kč
1927
100 Kč
1827
210 Kč
1434
100 Kč
1388
200 Kč
1125
300 Kč
1097
225 Kč
1095
190 Kč
436
265 Kč

Nejnovější materiály

11364
Kartičky pro vyvození času u sloves.
30 Kč
11307
11 PL s omalovánkou k určení mluvnických kategorií
45 Kč
11303
Čb i barevné kartičky k názornému dělení se zbytkem.
55 Kč
11301
3 aktivity (barevná i čb verze) - plakáty, obrázky ke třídění, nelepený notýsek
60 Kč
11207
8 plakátů k mluvnickým kategoriím podstatných jmen a sloves
38 Kč
11107
20 vět a 20 větných vzorců k přiřazení (3 verze)
40 Kč
11104
Hra s papírem a tužkou.
0 Kč
11103
48 kolíčkových kartiček - slovní druhy ve větách
55 Kč
11100
Sada materiálů k výuce slovních druhů.
200 Kč
11099
2 pracovní listy, 2 omalovánky s řešením
25 Kč
11051
6 omalovánek podle symbolů a 6 PL s počtem do 5
40 Kč
11049
Celkem 12 pracovních listů (6 omalovánek + 6 s počítáním do 100) a kartičky ke třídění.
50 Kč