O mně

Pracuji jako učitelka na 1. stupni.

Vycházím z tradičních metod, ale zajímám se také o alternativní přístupy, genetickou metodu čtení, matematiku dle prof. Hejného, metody kritického myšlení, dílny čtení a zkrátka vše, o čem jsem přesvědčená, že je dobré.

Baví mne vymýšlet pomůcky pro své žáky. Vždy se snažím, aby učivo bylo pro ně co nejvíce názorné. Pomůcky, které Vám předkládám jsou léty v praxi ověřené. Jsou jednoduché, ale účelné. Mým cílem je, aby se s jednou pomůckou pracovalo dlouhodobě, proto také do svých materiálů často připojuji další návody, jak s danou pomůckou pracovat.

Zabývám se také lektorskou, publikační a odborně-konzultační činností. V rámci lektorské činnosti se nejvíce  snažím předávat zkušenosti ohledně výuky genetické metody čtení. 

Fotografie: Ing. Jiří Rygel/Dark Wolf foto

PUBLIKAČNÍ A ODBORNĚ KONZULTAČNÍ ČINNOST:

 

ODKAZY: