Pixel art - kódování obrázků

6776
Předmět:
Výtvarná výchova, Matematika - geometrie, Informatika
Ročník:
4., 5.
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
50 Kč
Druh materiálu:
Pracovní list
Druh činnosti:
Kreslení a vybarvování, Psaní
Typ hry:
Barevné učení
Téma:
Jaro, Konec šk. roku, Vánoce
Počet stránek:
40
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 23.15 MB
Přidat do košíku

použití: obrázek, kód, kódování, zakódování obrázku, rastr, pixel

OBSAH MATERIÁLU:

7 pracovních listů na formátu A4, kdy jeden úkol je zaměřen na rozkódování obrázku a druhý zakódování (k obrázku žáci píší kód), doporučen barevný tisk
7 pracovních listů na formátu A4 – řešení, každý list samostatně na formátu A4 (vytiskněte si oboustranně s překlápěním po delší straně zadání, na jednu stranu zadání, na druhou stranu řešení PL)
1 pracovní list pro samostatnou tvorbu žáků obsahuje rastr k zakreslení obrázku a místo pro zápis kódu, na jednom listu formátu A4 jsou dva takové úkoly
, připraveno pro čb tisk
7 pracovních listů na formátu A4 se dvěma úkoly k rozkódování obrázku, připraveno pro čb tisk (vytiskněte si oboustranně s překlápěním po delší straně zadání, na jednu stranu zadání, na druhou stranu řešení PL)
7 pracovních listů na formátu A4 - řešení
 přehled všech 14 použitých obrázků na jednom listu formátu A4
 

UŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný pro žáky 4. ročníku, kdy se učí  o kódování informací.

Žákům přiblížíme princip rastrové grafiky, což je například způsob, kterým jsem zakódovány například fotografie. Obrázek je rozdělený mřížkou (rastr) na jednotlivé čtverečky (pixely). Každý pixel nese informaci, která barva je v něm použita pomocí kódu.

 

Pracovní listy jsou vyhotoveny ve dvou variantách:

1.na PL jsou dva úkoly, tj. rozkódování i kódování – jenže je potřeba buď barevný tisk nebo alespoň mít jeden vzorový, aby žáci věděli, které barvy jsou ve výsledném obrázku
2.na PL jsou úkoly pouze k rozkódování – takový PL si vytisknete černobíle a žáci podle kódu kreslí obrázky

 

Navíc jsem přidala i PL, kde si žáci sami tvoří svůj obrázek.

 

POPIS AKTIVITY:

Žáci si rozkódování a zakódování informací.

Buď podle kódu vykreslí obrázek. Platí vždy, že jedno políčko (pixel) = jedna barva (vybarvujeme celé políčko).

Opačný postup je potom kódování obrázku, kdy žák má k dispozici již hotový obrázek a jeho úkolem je k němu dopsat kód. To znamená, že si zvolí kód pro každou barvu.

 

Poznámka: přiložila jsem i možné řešení, protože bude záležet který kód přiřadí žák dané barvě, proto se žákovská řešení mohou lišit.   

 

Materiál obsahuje rovněž přehled všech použitých obrázků na formátu A4, takže si je můžete zalaminovat a nastříhat jednotlivě. Potom žáci píší   k obrázku kód do sešitu.