Detektiv - V Zoo

617
Předmět:
Prvouka, Přírodověda
Ročník:
2., 3., 4.
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Pracovní list
Druh činnosti:
Doplňování, Pozorování, Psaní
Typ hry:
Detektiv
Téma:
Konec šk. roku, Léto, Prázdniny
Počet stránek:
10
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 6.16 MB
Přidat do košíku

použití: ZOO, rostliny, živočichové, pozorování v ZOO, záznam údajů do pracovního listu

OBSAH MATERIÁLU:

Pracovní list k pozorování v ZOO a k zaznamenání pozorovaných jevů ve 3 vyhotoveních (barevné v tabulce, barevné bez tabulky a čb verze).
Druhá strana pracovního listu k zaznamenání názvů věcí, které děti viděly v ZOO (podklad pro další diskuzi ve třídě a dohledávání informací v encyklopediích. 

 

UŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný k využití během vycházky do ZOO.
Děti se učí vnímat svět kolem sebe a  pozorují zvířata a chod ZOO.
Na první straně zaznamenají zadané jevy. U všeho, co uvidí si udělají fajfku ü .
Dále doplní názvy věcí, které splňují danou charakteristiku, např. je černé.
Druhá strana je pojata jako abecedník. Děti k písmenu abecedy píší, co v ZOO viděly. Může se jednat o součást živé či neživé přírody, nebo lidský výrobek.
Mohou si také vybrat jednu rostlinu nebo živočicha a vytvořit myšlenkovou mapu, např. s těmito údaji: Jak vypadá? Kde roste/žije? Stavba. Další informace.