Slovní druhy - hravý lapbook

10964
Předmět:
Český jazyk, Ukrajina a cizinci
Ročník:
2., 3., 4.
Učivo
ČJ - slovní druhy
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
60 Kč
Druh materiálu:
Flipbook, Kartičky, Omalovánka, Opakování, Pomůcka, Přehledy
Druh činnosti:
Doplňování, Kreslení a vybarvování, Manipulace, Mluvení, Počítání, Přiřazování, Psaní, Skládání, Stříhání a lepení, Třídění, Vyhledávání
Typ hry:
Lapbook
Počet stránek:
33
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 17.07 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - slovní druhy 200 Kč

OKRUHY: slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce, mandala, procvičování, stříhání a lepení, doplňování, tvorba vět

OBSAH MATERIÁLU:

hravý lapbook – celkem se 60 různými cvičeními (5 listů po á 12 cvičení) ke slovním druhům např.: doplň, vytvoř větu, dopiš, vybarvi, říkej … 
- na jednom listu formátu A4 je 12 úkolů a cvičení pro děti 
cvičení jsou doplněna četnými obrázky, které slouží jako relaxační aktivita (vybarvení)
kapsičky se slovními druhy 1-8
flipbook  s přehledy slovních druhů – ohebné i neohebné slovními druhy (popis slovního druhu, příklady)
mandala k vybarvení podle slovních druhů včetně řešení
výsledný formát lapbooku je A4 (základem je výkres A3, který složíme na 2 boční okýnka)

 

POUŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný pro žáky od 2. ročníku (ideálně však 3. ročník, kdy děti znají více slovních druhů).
Žáci si procvičí slovní druhy na mnoha cvičeních a tvořivých úkolech.
Lapbook jim slouží taktéž jako praktická pomůcka, obsahuje přehled slovních druhů, jejich popis a příklady slov.
Na závěr si žáci vybarví mandalu podle slovních druhů.