Odděl slova - roční období

6308
Předmět:
Český jazyk, Český jazyk - psaní, Prvouka
Ročník:
2.
Učivo
ČJ - věty
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Pracovní list
Druh činnosti:
Čtení, Psaní
Téma:
Jaro, Léto, Podzim, Roční období, Zima
Počet stránek:
23
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 16.47 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - rok, roční období 300 Kč

použití: hláska-slovo-slabika-věta, přepis vět, oddělování slov ve větě, rok, roční období

OBSAH MATERIÁLU:

4 oboustranné pracovní listy na formátu A4 – černobílá verze
4 oboustranné pracovní listy na formátu A4 – barevná verze
na každém pracovním listu je 5 vět s neoddělenými slovy k přepisu do psacího písma
 

UŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný pro nácvik oddělování slov ve větě a přepis vět do psacího písma. Propojuje učivo českého jazyka a prvouky.

 

POPIS AKTIVITY:

Žáci svislými čarami oddělí jednotlivá slova ve větě. Potom věty přepíší do linek s pomocnou čarou. Na druhou stranu nakreslí obrázek k danému ročnímu období.

Materiál obsahuje barevnou i černobílou verzi.

V rámečcích stránky jsou malé obrázky, které patří vždy k danému ročnímu období. V černobílé verzi slouží rámeček i jako relaxační aktivita, děti si tyto obrázky vybarví.

Tyto rámečky rovněž slouží jako podklad k vyprávění o jednotlivých ročních obdobích.