9077
4 základní geometrické tvary pro beebota/bluebota
40 Kč
8230
Pracovní listy, kartičky - několik aktivit pro práci s tělesy.
60 Kč
8228
celkem 23 plakátů (2 x 9 + 5) s 2D tvary
50 Kč
8227
5 plakátů s 2D tvary na formátu A4 s obrázky
30 Kč
8226
2 x 9 plakátů na formátu A4 s 2D tvary
35 Kč
7960
plakáty na formátu A4 - abeceda, čísla do 20, 2D tvary
170 Kč
7959
3 x 4 plakáty s 2D tvary
30 Kč
6776
2 x 7 pracovních listů + 1 pro vlastní tvorbu ke kódování obrázků
50 Kč
4593
Čb i barevné plakáty těles a jejich sítí.
60 Kč
4592
Čb plakáty na formátu A4 - tělesa a jejich sítě.
40 Kč
4591
9 plakátů - tělesa, jejich sítě, obrázky těles z běžného života
45 Kč
4587
Pracovní listy a kolíčkové kartičky k učivu tvary, tělesa, sítě těles.
250 Kč